تعرفه ثبت و تمدید دامنه

پسوند دامنه قیمت ثبت/باتخفیف قیمت تمدید پسوند دامنه قیمت ثبت/باتخفیف قیمت تمدید
.Com 350,400 تومان 362,500 تومان .Net 424,400 تومان 424,400 تومان
.IR 25,000 تومان 25,000 تومان .Org 424,400 تومان 424,400 تومان
.INFO 715,400 تومان 715,400 تومان .Name 356,400 تومان 356,400 تومان
.CO 1,069,100 تومان 1,069,100 تومان .CC 427,900 تومان 427,900 تومان
.ASIA 534,600 تومان 534,600 تومان .BIZ 673,900 تومان 673,900 تومان
.CO.IR 0 تومان 0 تومان .ID.IR 0 تومان 0 تومان
.IN 400,700 تومان 400,700 تومان .ME 731,900 تومان 731,900 تومان
.MOBI 748,900 تومان 748,900 تومان .TEL 481,200 تومان 481,200 تومان
.TV 1,336,400 تومان 1,336,400 تومان .US 347,600 تومان 347,600 تومان
.WS 893,800 تومان 893,800 تومان .XYZ 428,900 تومان 428,900 تومان
.Holdings 1,881,800 تومان 1,881,800 تومان .AGENCY 752,600 تومان 752,600 تومان
.Game 16,036,600 تومان 16,036,600 تومان .GALLERY 752,600 تومان 752,600 تومان

مشاهده قیمت سایر دامنه ها و خرید

دکمه بازگشت به بالا
fa_IRفارسی