تعرفه ثبت و تمدید دامنه

پسوند دامنه قیمت ثبت/باتخفیف قیمت تمدید پسوند دامنه قیمت ثبت/باتخفیف قیمت تمدید
.Com 436,250 تومان 448,750 تومان .Net 443,750 تومان 443,750 تومان
.IR 25,000 تومان 25,000 تومان .Org 390,000 تومان 448,750 تومان
.INFO 190,496 تومان 942,805 تومان .Name 416,068 تومان 416,068 تومان
.CO 1,396,973 تومان 1,396,973 تومان .CC 499,524 تومان 499,524 تومان
.ASIA 624,102 تومان 624,102 تومان .BIZ 852,093 تومان 852,093 تومان
.CO.IR 0 تومان 0 تومان .ID.IR 0 تومان 0 تومان
.IN 665,225 تومان 665,225 تومان .ME 358,617 تومان 722,072 تومان
.MOBI 219,524 تومان 1,123,626 تومان .TEL 561,813 تومان 561,813 تومان
.TV 1,560,255 تومان 1,560,255 تومان .US 347,600 تومان 347,600 تومان
.WS 893,800 تومان 893,800 تومان .XYZ 180,820 تومان 597,493 تومان
.Holdings 2,426,862 تومان 2,426,862 تومان .AGENCY 238,876 تومان 1,085,526 تومان
.Game 18,723,060 تومان 18,723,060 تومان .GALLERY 957,924 تومان 957,924 تومان

مشاهده قیمت سایر دامنه ها و خرید

دکمه بازگشت به بالا
fa_IRفارسی