تعرفه ثبت و تمدید دامنه

پسوند دامنه قیمت ثبت/باتخفیف قیمت تمدید پسوند دامنه قیمت ثبت/باتخفیف قیمت تمدید
.Com 750,000 تومان 750,000 تومان .Net 1,152,500 تومان 1,152,500 تومان
.IR 38,000 تومان 38,000 تومان .Org 1,205,000 تومان 1,205,000 تومان
.INFO 295,440 تومان 1,279,498 تومان .Name 509,430 تومان 509,430 تومان
.CO 1,710,440 تومان 1,710,440 تومان .CC 611,612 تومان 611,612 تومان
.ASIA 764,144 تومان 764,144 تومان .BIZ 1,043,294 تومان 1,043,294 تومان
.CO.IR 0 تومان 0 تومان .ID.IR 0 تومان 0 تومان
.IN 814,495 تومان 814,495 تومان .ME 866,327 تومان 1,039,592 تومان
.MOBI 473,148 تومان 1,599,372 تومان .TEL 687,878 تومان 687,878 تومان
.TV 1,910,361 تومان 1,910,361 تومان .US 347,600 تومان 347,600 تومان
.WS 709,044 تومان 709,044 تومان .XYZ 221,395 تومان 731,565 تومان
.Holdings 2,971,426 تومان 2,971,426 تومان .AGENCY 295,440 تومان 1,329,108 تومان
.Game 22,924,332 تومان 22,924,332 تومان .GALLERY 1,172,873 تومان 1,172,873 تومان

مشاهده قیمت سایر دامنه ها و خرید

دکمه بازگشت به بالا
fa_IRفارسی