تعرفه ثبت و تمدید دامنه

پسوند دامنه قیمت ثبت/باتخفیف قیمت تمدید پسوند دامنه قیمت ثبت/باتخفیف قیمت تمدید
.Com 260,700 تومان 260,700 تومان .Net 383,000 تومان 383,000 تومان
.IR 16,000 تومان 16,000 تومان .Org 403,600 تومان 403,600 تومان
.INFO 545,900 تومان 545,900 تومان .Name 271,900 تومان 271,900 تومان
.CO 815,800 تومان 815,800 تومان .CC 381,100 تومان 381,100 تومان
.ASIA 408,000 تومان 408,000 تومان .BIZ 514,300 تومان 514,300 تومان
.CO.IR 0 تومان 0 تومان .ID.IR 0 تومان 0 تومان
.IN 351,200 تومان 351,200 تومان .ME 491,000 تومان 491,000 تومان
.MOBI 275,600 تومان 275,600 تومان .TEL 382,600 تومان 382,600 تومان
.TV 1,062,500 تومان 1,062,500 تومان .US 265,300 تومان 265,300 تومان
.WS 908,400 تومان 908,400 تومان .XYZ 327,300 تومان 327,300 تومان
.Holdings 1,496,200 تومان 1,496,200 تومان .AGENCY 574,300 تومان 574,300 تومان
.Game 14,117,800 تومان 14,117,800 تومان .GALLERY 574,300 تومان 574,300 تومان

مشاهده قیمت سایر دامنه ها و خرید

دکمه بازگشت به بالا
fa_IRفارسی
بستن
Whatsapp
Whatsapp