تعرفه ثبت و تمدید دامنه

پسوند دامنه قیمت ثبت/باتخفیف قیمت تمدید پسوند دامنه قیمت ثبت/باتخفیف قیمت تمدید
.Com [whmcs tld=”com” type=”register” reg=”1y”] [whmcs tld=”com” type=”renew” reg=”1y”] .Net [whmcs tld=”net” type=”register” reg=”1y”] [whmcs tld=”net” type=”renew” reg=”1y”]
.IR [whmcs tld=”ir” type=”register” reg=”1y”] [whmcs tld=”ir” type=”renew” reg=”1y”] .Org [whmcs tld=”org” type=”register” reg=”1y”] [whmcs tld=”org” type=”renew” reg=”1y”]
.INFO [whmcs tld=”info” type=”register” reg=”1y”] [whmcs tld=”info” type=”renew” reg=”1y”] .Name [whmcs tld=”name” type=”register” reg=”1y”] [whmcs tld=”name” type=”renew” reg=”1y”]
.CO [whmcs tld=”co” type=”register” reg=”1y”] [whmcs tld=”co” type=”renew” reg=”1y”] .CC [whmcs tld=”cc” type=”register” reg=”1y”] [whmcs tld=”cc” type=”renew” reg=”1y”]
.ASIA [whmcs tld=”asia” type=”register” reg=”1y”] [whmcs tld=”asia” type=”renew” reg=”1y”] .BIZ [whmcs tld=”biz” type=”register” reg=”1y”] [whmcs tld=”biz” type=”renew” reg=”1y”]
.CO.IR [whmcs tld=”co.ir” type=”register” reg=”1y”] [whmcs tld=”co.ir” type=”renew” reg=”1y”] .ID.IR [whmcs tld=”id.ir” type=”register” reg=”1y”] [whmcs tld=”id.ir” type=”renew” reg=”1y”]
.IN [whmcs tld=”in” type=”register” reg=”1y”] [whmcs tld=”in” type=”renew” reg=”1y”] .ME [whmcs tld=”me” type=”register” reg=”1y”] [whmcs tld=”me” type=”renew” reg=”1y”]
.MOBI [whmcs tld=”mobi” type=”register” reg=”1y”] [whmcs tld=”mobi” type=”renew” reg=”1y”] .TEL [whmcs tld=”tel” type=”register” reg=”1y”] [whmcs tld=”tel” type=”renew” reg=”1y”]
.TV [whmcs tld=”tv” type=”register” reg=”1y”] [whmcs tld=”tv” type=”renew” reg=”1y”] .US [whmcs tld=”us” type=”register” reg=”1y”] [whmcs tld=”us” type=”renew” reg=”1y”]
.WS [whmcs tld=”ws” type=”register” reg=”1y”] [whmcs tld=”ws” type=”renew” reg=”1y”] .XYZ [whmcs tld=”xyz” type=”register” reg=”1y”] [whmcs tld=”xyz” type=”renew” reg=”1y”]
.Holdings [whmcs tld=”holdings” type=”register” reg=”1y”] [whmcs tld=”holdings” type=”renew” reg=”1y”] .AGENCY [whmcs tld=”agency” type=”register” reg=”1y”] [whmcs tld=”agency” type=”renew” reg=”1y”]
.Game [whmcs tld=”game” type=”register” reg=”1y”] [whmcs tld=”game” type=”renew” reg=”1y”] .GALLERY [whmcs tld=”gallery” type=”register” reg=”1y”] [whmcs tld=”gallery” type=”renew” reg=”1y”]

مشاهده قیمت سایر دامنه ها و خرید

دکمه بازگشت به بالا
fa_IRفارسی