ssl

 • FTP-vs-SFTP

  FTP vs SFTP

  بطور کلی در دنیای شبکه دو پروتکل اصلی برای انتقال فایل وجود دارد. این پروتکل ها FTP و SFTP می باشند.

  Read More »
 • CSR-IIS

  آموزش تولید CSR در IIS

  CSRچیست؟ CSRمخففcertificate signing requestبه معنای ایجاد درخواست گواهیSSLمی باشد. در زمانیکه شما می

  Read More »
Back to top button
en_USEnglish