افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده

بر اساس اطلاعیه سازمان امور مالیاتی کشور، نرخ مالیات بر ارزش افزوده موضوع ماده (7) قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال 1403 به میزان یک واحد درصد (از ۹% به ۱۰%) افزایش یافته است.

بر همین اساس از ابتدای امسال، در تمام صورتحساب های جدید و همینطور صورتحساب های قدیمی پرداخت نشده در حساب کاربری، مالیات و عوارض ارزش افزوده به نرخ ۱۰درصد اعمال و دریافت خواهد شد.

این مقاله به شما کمک کرد؟
YesNo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
en_USEnglish